прохождение игры прототип 3 - Видео - HyTube.ru живая канадская гусь

прохождение игры прототип 3

"Ил-2 Штур kumraoni. canada goose expedition parkaовик" нового поколения - "Битва за Сталинград" и "Битва за Москву" #13

Приветик. Я рад видеть Ð'аÑ?? на Ñ??воÑ'м канале. ОÑ??новное ви
живая канадская гусь

canada goose naisten takki
canada goose jakker uk
guanti d'oca canada
canada goose citadel
canadá ganso usa

Procurement Assistant, UN-Habitat, Ulaanbaatar, Mongolia

 
Closed
United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Mongolia Office Room #701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar-211238, MONGOLIA Tel: +976-11-322711, Fax: +976-11-322711 [email protected] VACANCY ANNOUNCEMENT The United Nations Human Settlement Programme-UN HABITAT in Mongolia announces vacancies for following posts for its Community Led Ger Area Upgrading project in Ulaanbaatar City. Background of the Project: As a step towards implementation of the Citywide Pro-poor Ger Area Upgrading Strategy which was approved by the Mayor’s Council in 2007 “Community Led Ger Area Upgrading in Ulaanbaatar” project has been developed to address problems of infrastructures and services. The project is being implemented in 5 selected Ger Areas since September 2009. The positions under the project need to be filled in following standard recruitment process of UN. The positions announced and their types of contract are tabulated below. S.N. 1 Post Procurement Assistant Type of Contract Service Contract (SC) Number 1 Submission of Application: • • Interested Mongolian Citizens with required English language skill should submit their applications in hard copies within a sealed envelope clearly indicating post name they applied for. Applications shall comprise of the following: o One page cover letter explaining your interest and suitability for the position you wish to apply. o CV o Completed UNDP Personal History Form (P11 form). o A copy of Social Insurance book. o A copy of university diploma(s). Qualifications and Experience required for each position is clearly stated in the respective “Terms of Reference”. Hard Copies of the “Terms of Reference” for announced positions and P11 forms are available upon request from UN-HABITAT Mongolia Office located at Room No. 701, Max Tower from 1000-1700 hours every working day within 18th of February 2011. Terms of References and P11 forms can be downloaded from the website: http://www.undp.mn/eannouncement.html or http://www.un-mongolia.mn/web/jobs.html Applications should reach UN-HABITAT office by 1700 hrs by Monday 21th, February 2011. Applications received after the closing date mentioned above will not be considered. Only short listed candidates whose applications correspond to the required qualifications and experience will be contacted for the test and interview. • • • • • • UN-HABITAT Mongolia Office, Room No 701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: +976 (11) 322711; Fax: + 976 (11) 322711; Website: http://www.undp.mn United Nations Human Settlements Programme UN-HABITAT Mongolia Office Room #701, Max Tower, Builder’s Square 4/4, Ulaanbaatar-211238, MONGOLIA Tel: +976-11-322711, Fax: +976-11-322711 [email protected] АЖЛЫН ЗАР Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2007 онд батлагдсан Улаанбаатар хотын гэр хороолол бүхий бүсийн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх нэг алхам болох Улааанбаатар хотын гэр хорооллын нөхцлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулах төсөл 2009 оны 9 сараас хэрэгжиж эхэлсэн ба Улаанбаатар хотын гэр хорооллын сонгосон 5 хэсэг газарт нөхцөл сайжруулах, дэд бүтэц, суурь үйлчилгээг иргэдэд хүргэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнтэй холбогдуулан НҮБ-ХАБИТАТ-ын Монгол дахь салбар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нөхцлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулах төсөлдөө дараах ажлын байруудыг зарлаж байна. Ажлын байрны шалгаруулалт НҮБ-ын ажилд сонгон шалгаруулж авах журмын дагуу явагдана. Холбогдох гэрээний төрлийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. Д/д 1 Ажлын байр Гэрээний асуудал хариуцсан туслах ажилтан Гэрээний төрөл Service Contract (SC) Тоо 1 Бүрдүүлэх материал: • Дээрх ажлын байрыг сонирхож байгаа, зохих түвшний англи хэлний мэдлэгтэй Монгол улсын иргэд дараах материалуудыг бүрдүүлж ирүүлнэ Ò¯Ò¯. o Нэг хуудас ажилд орохыг хүссэн өргөдөл o Товч намтар (CV) o НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Хувь хүний мэдээллийн маягт (P11) o НДД-ийн дэвтрийн хуулбар o Дипломын хуулбарууд • Дээрх материалуудыг дугтуйнд хийж битүүмжлэн 2011 оны 2-р сарын 21-ний 17:00 цагаас өмнө НҮБ-ХАБИТАТ-ын Монгол дахь салбарын байранд авчирч өгнө. Өргөдөл гаргаж буй ажлын байранд тохирч буй гэсэн үндэслэлээ өргөдөлдөө бичсэн байна. Хугацаа дууссанаас хойш материал хүлээн авахгүй. • Зарласан ажлын байрны тодорхойлолт болон P11 маягтыг Макс цамхагийн 7 давхар, 701 тоот өрөөнд байрлах НҮБ-ХАБИТАТ-ын салбарын байрнаас 2011 оны 2-р сарын 18-ны өдрийг дуустал өдөр бүр 10:00-17:00 цагийн хооронд ирж авах эсвэл http://www.undp.mn/eannouncement.html болон http://www.un-mongolia.mn/web/jobs.html вэбсайтуудаас татаж авч болно. • Зөвхөн шаардлагад нийцэж тэнцсэн хүмүүсийг шалгалт, ярилцлаганд урина. Монгол улс, Улаанбаатар 211238, Барилгачдын талбай 4/4, Макс цамхаг, 7 давхар, 701 тоот өрөө Утас: +976 (11) 322711; Факс: + 976 (11) 322711; Вэбсайт: http://www.undp.mn UNDP, 12 United Nations Street, Sukhbaatar district 46, P.O.Box 1009, Ulaanbaatar, Mongolia, Tel: +976 (11) 327585; Fax: + 976 (11) 326221; Satellite Tel: 873 382 420 350/1; Satellite fax: 873 382 420 352 Website: http://www.un-mongolia.mn/~undp , e-mail: [email protected], [email protected]


UNjobs Association of Geneva - Geneva, Switzerland - @UNjobs
Not an official document of the United Nations


Покупаем долги юридических лиц, услуги по взысканию долгов в Москве: 0 предложений в России

Уточняйте наличие товара, оптовые и розничные цены на Покупаем долги юридических лиц, услуги по взысканию долгов в Москве и стоимость доставки у компании поставщика, связавшись по контактным данным.


Поиск среди товаров, компаний.

 

По вашему запросу "Покупаем долги юридических лиц, услуги по взысканию долгов в Москве" ни чего не найдено. Попрбойте поискать Покупаем долги юридических лиц, услуги по взысканию долгов в Москве без учета региона.

Наши площадки:

Товары

Услуги

Компании

Главные новости дня

Коды ОКВЭД

Типовые договора

О проекте

Политика конфиденциальности

Все права защищены. © TradeDir.ru, 2006-2017
Карта сайта
Наши кнопки
TradeDir.Ru - поиск поставщиков, товаров и услуг.