Dette bildet, og påstanden om at storferasen belgisk blå er et resultat av genmodifisering, sprer seg på Facebook. Og som vanlig liker og deler folk villig i vei uten å...

Screenshot 2014 01 13 12 08 03

Dette bildet, og påstanden om at storferasen belgisk blå er et resultat av genmodifisering, sprer seg på Facebook. Og som vanlig liker og deler folk villig i vei uten å sjekke om påstandene er korrekte.

Under bildet kan vi lese:

GMO Bulls Now A Reality

Due to genetic selection and experiments, the Belgian Blue is a humongous species of Bull, packed with muscles and meat.

What is hidden from the general public, is the fact that these Bulls are Genetically Modified.

Their uninhibited muscle growth presents a lot of health hazards, calves can develop enlarged tongues and stiff legs which make it difficult for them to eat and move, leading to an early and painful death.

GMOs continue to infiltrate our grocery stores and still don’t require any special labeling!

Dette er en sammenblanding av litt fakta og mye vås. Belgisk blå er en rase som er spesiell fordi den har en ekstrem hurtig vekst av muskelmasse. Dette kalles også «dobbeltmuskulatur» og skyldes en genetisk mutasjon. Genet som styrer produksjon av proteinet myostatin er satt ut av spill, og ettersom myostatin begrenser muskelvekst, vil musklene vokse mer og raskere enn hos andre dyr.

Men er genmutasjonen som regulerer produksjon av myostatin manipulert frem gjennom direkte genmodifisering? Nei. Dette genetiske avviket skyldes kunstig seleksjon for å videreføre en tilfeldig, men ønsket genmutasjon, som vi vet eksisterte allerede tidlig på 1800-tallet. Denne rasen er altså avlet frem på en «naturlig», om enn styrt, måte, slik vi har fått de fleste av våre moderne husdyr, såvel som dagens frukter og grønnsaker.

Fordeler og ulemper

Fordelen med denne rasen er selvsagt at den produserer mye muskelmasse og dermed gir mange biffer per dyr. Belgisk blå lagrer også mindre fett enn normalt, så biffene blir magrere.

Dette er likevel ikke bare et gode. Dyrene må fóres med et spesielt proteinrikt fór, og klarer seg ikke like bra som andre kyr i alle slags miljøer. Kyrene har trangere fødselskanal enn normalt, og når også kalvene er ekstra kraftige, fører det til at de i 70-80 prosent av tilfellene må tas ut med keisersnitt *. Disse faktorene gjøre det krevende å holde denne rasen, og selv om de gir mye kjøtt er det ikke sikkert at det likevel lønner seg økonomisk.

* Oppdatering 03.06.2015: Disse tallene synker stadig, og tall fra Danmark viser at de er nede i så lite som 5 prosent.

Lover og regler

Det er per i dag ingen genetisk modifiserte dyr i bruk i matproduksjon i Europa. Det er likevel blitt forsket en del på dette, og noen potensielt nyttige raser er produsert. Eksempelvis har man klart å få kyr til å produsere «menneskelig morsmelk», noe som ville være svært nyttig for å kunne gi spebarn skikkelig melk når mødrene ikke klarer å amme selv. Griser som kan fordøye fosfor og dermed redusere utslipp av dette til drikkevannskilder, er også produsert. I 2006 klarte man å få griser til å produsere omega-3 fettsyrer, og det er også laget fisker som vokser seg ekstra store i et forsøk på å redusere overbeskatning av villbestanden.

Ingen av disse er likevel i bruk i matproduksjon og finnes altså kun «i laboratoriene».

Men selv om belgisk blå ikke er et resultat av genmodifisering, så er det etiske problemstillinger rundt bruken av denne rasen. Den enorme muskelmassen gjør at de fleste okser slaktes allerede etter 16-17 måneder fordi egenvekten gir dem beinproblemer. Den hyppige bruken av keisersnitt er heller ikke uproblematisk.

Screenshot 2014 01 13 12 52 10

Det er ikke forbudt å importere belgisk blå til Norge, men det er forbudt å drive videre avl på rasen her i landet. Belgisk blå brukes altså ikke i norsk kjøttproduksjon.

Konklusjon

Det er synd at interesseorganisasjoner for dyrevern og miljøvern sprer faktafeil i et forsøk på å skremme folk til å støtte deres sak. Belgisk blå er en storferase som det er knyttet etiske problemstillinger til, og det er definitivt verdt å diskutere om vi ønsker avl av raser som lider unødvendig for å kunne gi oss mat, men ikke bidra til å spre løgnaktig propaganda.

 • Øivind Bergh

  En god blogg. Uansett hva man mener om GMO-er er det helt sentralt at informasjon er korrekt. Belgisk Blå fremstilles som en GMO, og egner seg til skrekkbilder p.g.a. det svulmende «unaturlige» utseenede. Men uansett hvor mange ganger løgner gjentas så er det altså blank løgn at Belgisk Blå er en GMO.

 • Ivar Tronsmo

  Løgnaktig propaganda er store ord. Feilen er ikke akkurat stor. Det er ikke en genmodifikasjon, men en genmanipulering – en genfeil som ville dø ut dersom den ikke ble avlet videre på og kunstig holdt i live.

 • Alf M. Haga

  Det er en uting at enkelte velger å falle til usannheter for å fremme sine synspunkter. Personlig synes jeg det er spesielt ille når saken de kjemper for, ellers har positive sider. Det være seg kampen for å få oss til å spise økologisk mat (nei, økologisk mat er ikke sunnere enn vanlig konvensjonell mat) eller kampen mot dyrepels i moteindustrien. Det bidrar jo ikke til annet enn at man mister troverdighet hos dem som faktisk har myndighet til å gjøre noe.

  Ellers har jeg med store øyne lest meg kraftig opp de siste ukene mellom de steile frontene. Dette har tydeligvis pågått i mange år. Det kan tilsynelatende fremstå som at alternativmiljøet er veldig omfattende, men det er kanskje fort gjort å se seg blind på kommentarfeltene og et øyeblikk tro at det representerer et representativt utvalg av befolkningen. Det gjør det heldigvis ikke..

 • Gunnar R Tjomlid

  Ettersom dette er blitt brukt for å skremme folk fra GMO, og dermed er del av en ganske så omfattende desinformasjonskampanje, så er det etter mitt syn «løgnaktig propaganda».

  Nesten alt vi spiser i dag er resultat av kunstig seleksjon. Svært lite er resultat av GMO. Ingenting av mat fra dyr er resultat av GMO. Dermed vil jeg si at forskjellen på «kunstig selsksjon» og GMO er svært stor, ja, og å blande disse to sammen er kunnskapsløst.

 • Tord Gangsøy

  For diskusjonens skyld så hold orden på uttrykkene, belgisk blå er heller ikke en genmanipulert art. Den er utsatt for tradisjonell foredling, eller kunstig seleksjon som brukes over. Dette er ikke en etisk renvasking av arten, men forskjellen er stor.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Gensl%C3%B8yd

 • Jørgen Bøckman

  Jo, når det brukes i en antikampanje mot GMO, er det definitvt løgaktig propaganda når man skylder på GMO der det bare er brukt tradisjonell avl.

  Når det er sagt så har du rett i at det ikke er noen enorm forskjell på GMO og tradisjonell avl. Hysteriet er ikke berettiget. Den vesentligste forskjellen er at man med GMO har ganske god peiling på hva man endrer, og som regel også hvilke konsekvenser det vil kunne få. Tradisjonell avl er mye mer uforutsigbar og blir heller ikke kontrollert. Derfor mener jeg at det er større grunn til bekymring om konvensjonell avl, eksemplifisert ved belgisk blå.

 • Trude Johansen

  Eller lær deg betydningen av ordene du bruker. Genmanipulering er i praksis det samme som genmodifisering. Det er to svært like begreper, og i gammel tid pleide vi å si at genmanipulering også involverte ekstrem avl. I dag er definisjonen at genmanipulering involverer bruk av bioteknologi for å endre arvestoffet, hva de fleste kaller «genmodifisering».

  Belgisk blå er selektiv avl på dyr som fikk en (u)heldig naturlig mutasjon. Om vil du angripe selektiv avl så finnes det utrolig mange flere mål enn bare belgisk blå, du trenger ikke å dra bioteknologi inn for å finne mye stygt, mange hunderaser, de fleste artene i matproduksjon, mange av de vanligste sortene av grønsaker i jordbruket…

  Avstanden mellom genmanipulering og selektiv avl er veldig stor. Den ene skjer på en lab i kontrollerte omgivelser med et kraftig lovverk rundt seg (særlig i Norge som har en av verdens strengeste bioteknologilover), gjort av fagfolk som har god forståelse av arv, genetikk og hvordan få en endring der man ønsker det uten en rekke andre uheldige endringer som er mindre synlige. Den andre skjer ute i fjøset, ofte uten god kunnskap om hvor ødeleggende det kan være, liten grad av kontroll og overvåkning, og ikke minst oppfattes som særdeles mye mer stuerent på tross av at det faktisk kan gi oss så horrible ting som belgisk blå, hunder som knapt kan puste og grønsaker som vokser fort og har lavt næringsinnhold.

 • jokke77

  Ekstra god grunn til å opprettholde Norsk landbruk!

 • Trude Johansen

  Norsk landbruk er ikke fantastiske på dette de heller. Vi har ikke raser som belgisk blå her, men endel av de meste brukte rasene er så hardt avlet at alt er i nær slekt med hverandre. Det har mange uheldige konsekvenser når genmaterialet i en rase blir for smalt, både i tilpassningsdyktighet, sunnhet og evnen til å stå imot sykdom. Dessverre vil kjøttindustiren gjerne ha mest mulig lik og forutsigbar kvalitet på dyrene slik at kunden altid får samme opplevelse av et produkt, og ignorerer hvordan dette svekker raser over lang tid. at det er noen få premierte okser som brukes i årevis slik at flertallet av dyrene er i nær slekt er ikke bra. Jeg synes denen formen for «skjult» forringelse av raser er helt horriblel, særlig siden den blir så glorifisert som naturlig og tradisjonell. Kunstig inseminasjon gav oss mange bra ting, men også denne stygge skyggesiden hvor alle kan få det samme genmaterialet verden over.

 • Linda Steen-Brungot

  Alle tamdyr er genmodifisert. Dvs endret gjennom unaturlig seleksjon av arvemateriale. Spørsmålet er bare på hvilket tidspunkt og etter hvilken metode.

 • sjokolademelk

  Den er avlet frem på samme måte som bananer og hunderasene vi hat

 • Øivind Bergh

  Ikke bruk ordet «genmodifisert», for det blir lett assosiert med GMO, og det er ikke tamdyra vi har i dag. Men visst er tamdyra avlet. Selv laksen er avlet, det husdyret som har kortest historie som husdyr. Hadde den væt helt lik villaksen hadde rømninger ikke vært noe problem. Men GMO-er er det ikke.

 • Ivar Tronsmo

  GMO kan vel også skape belgisk blå? Forskjellen er vel bare at genfeilen her oppsto «naturlig» og ikke i et laboratorium. Både i laboratoriet og gjennom «naturlig» seleksjon er det mulig å frembringe groteske misfostre

 • Termokopp

  Belgisk blå er ikke en art, men en rase.

 • Linda Steen-Brungot

  Skal man si at GMO dekker kun de tilfellene hvor man går inn med «pinsett» og endrer arvermaterialet? Og resten et genmanipulering? Usikker på hva du mener.

 • hopplahoop

  Enig i hunderasene, kan legge til hester etc. men jeg trodde bananer var litt annerledes pga. at de ikke har frø, at de «klones» på en måte.

 • Galaxe87

  Ku er ku :-)

 • John Færseth

  Både GMO, genmanipulering og genmodifisering betegner i vanlig språkbruk at man faktisk har vært inne og manipulert arvestoffet i et laboratorium. Likegyldig hva ordene «egentlig» betyr, bør man la være å bruke dem om selektiv avl for å unngå misforståelser.

 • Tord Gangsøy

  Touchè :)

 • Guri

  Du skriv at «endel av de meste brukte rasene er så hardt avlet at alt er i nær slekt med hverandre», men den mest utbreidde storferasen i Norge er NRF (Norsk rødt fe), og GENO, som jobbar med avl og utvikling av NRF godkjenner kvart år ca 115 nye oksekalvar for bruk i avl, desse kjem i tillegg til allereie eksisterande eliteoksar. Med andre ord fins det til ei kvar tid fleire hundre oksar å velge mellom i oksekatalogen. På kva måte meinar du at dette er eit for snevert utval for å sikre god breidde i bestanden? Det er heller ikkje heilt riktig å skrive «endel av de mest brukte rasene», all den tid NRF er den klart dominerande storferasen i Norge, og har vore det sidan 60-talet.

  Du har heilt rett i at det har mange uheldige konsekvensar når genmaterialet i ein rase blir for smalt, men så vidt eg veit er ikkje dette tilfelle med NRF. Derimot skiller NRF seg frå ein del andre storferasar nettopp ved at ein i avlsarbeidet vektlegg genetisk breidde, og dessutan avlar på fleire andre eigenskapar, i tillegg til mjølke- og kjøttproduksjon. Dette har ført til at NRF-kyr har lågare forekomst av dei fleste vanlege storfesjukdommar enn dei fleste andre storferasar, mindre skader på jur, og låg forekomst av spontanabort og fødselsproblem. Blant anna.

  Om GENOs NRF-oksar: http://www.geno.no/no/Forsiden/NRF-okser/Store-Ree-seminstasjon/

  Om GENOs avlsmål: http://www.geno.no/no/Forsiden/NRF/Avlsmal/Avlsmalet-for-NRF/

  Norsk wikipedia om NRF: http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_r%C3%B8dt_fe

  Engelsk wikipedia om NRF: http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Red

 • sjokolademelk

  Det kalles vel kloning på norsk.
  Det man gjør er at man planter en avlegger som man tar fra banantreet. Slik som morra di gjør når hun har en fin plante i hagen som tanta di vil ha.

  Så poenget her er vel enda mer sterkere med bananer når det kommer til argumentet til Ivar Tronsmo. Regner med at han like sterkt er i mot bananer av den grunnen :)

 • Derullandei

  Hvis ordet genmanipulering eller genmodifisering også skal omfatte kunstig seleksjon, så er veien kort til å også la det omfatte naturlig seleksjon (da kunstig seleksjon i virkemåte ligner mer på naturlig seleksjon enn på genmodifisering). Og da er alt liv på jorden genmanipulert.

  For at begreper skal ha mening, må de avgrenses. Et begrep som betyr alt, betyr samtidig ingenting.

  For å referere til avl finnes det et gammelt, godt og velprøvd ord, som har fungert utmerket hittil, er entydig og tilnærmet umulig å misforstå, nemlig: Avl.

  Det er derfor null poeng i å definere GM til å omfatte avl. Den måten å definere begrepet på forvirrer mye, mye mer enn det oppklarer.

 • Derullandei

  Virkeligheten er mer interessant enn tilfeldige hypotetiske bakvendtland.

 • Bjørn Rasmussen

  Takk for et viktig bidrag i en debatt hvor mainstream media og jounrlaister er ukritiske talerør for ikke bare dyrevern- og miljøorganisasjoner, men også i forhold til bondeorganisasjonene. Kampen mot GMO er i stor grad styrt av europeiske bondeorganisasjoner som ikke ønsker at rådene lokale konuransefortrinn ikke skal endere. Norg er blant annet et land som ville kunne produsere mer av kornet sitt selv fordi vil kan utvikle kornsorter som tåler vårt våte og kalde klima bedre. Og slik vil det være i forhold til en rekke produkter som Frankrike i dag ikke ønsker mer konnuranse fra andre EU land.

  Motstanden mot GMO er i dag stort sett basert på myter og laboratorie forsøk som ikke er linket opp i mot real life. I USA er svært mye av råvarene genmodifisert, og hadde kreft faren vært så stor som laboratorie forsøkene skulle tilsi, hadde kreftraten i USA økt kraftig, noe det ikke gjør

 • Alan Cook

  Selv om forskerne bruker et genmutasjon som har oppstått naturlig, når de bruker disse genene til å avle fram dyr etter hvilken egenskaper de ønsker kan det ikke mye forskjell om genene var manipulert av menneskene eller ikke. Hvilken effekt det kan ha på tryggheten av å spise kjøttet vet vi ikke. Dessuten når man avler fram på denne måten risikerer man at de vil være spesielt utsatte for spesifike sykdommer som kan gjøre det direkte farlig, man kan skape pandemier på denne måten.

 • Steffan13

  Man trenger ikke å gå utfor norges grenser for å finne misbruk i matindustrien. Kyllinger slaktes som vanligvis etter en måned fordi den fôres såpass mye at hvis den ikke blir slaktet så knekker beina på den pga. overvekt. Når det gjelder genmodifiserte matprodukter så finner man lite i norge pga. strengt regelverk, det finnes en god del i europa da, og mye mer i asia og USA spesielt. I USA genmodifiserer dem kellogg’s cornflakes’en slik at den skal forbli hard når man har den i melk, de har juletre-farmer hvor de dyrket det perfekte juletreet som i realiteten er klonet, de har genmodifisert geiter slik at den produserer spindel i melka også har de jo selvfølgelig matindustrien som er genmodifisert.

  Jeg tror når man snakker om etikken i genmodifiseringen så finnes det alltid en gyllen midten, f.eks i Norge er reglene veldig strenge, for strenge vil jeg si pga. de virket imot seg selv når de først innførte loven fordi da ble det plutselig ulovlig å produsere poteter (pga. poteter kloner seg selv), så i Norge burde regelverket være mer liberal.
  I land som USA er genmodifiseringen veldig utbredt og uoversiktlig, jeg går ut ifra at man må ha en sertifikasjon på å få lov til å drive med genforskning eller genmodifikasjon, men det er vanskelig å tro med USAs mangfold av universiteter at USA har fullstendig oversikt over all genmodifiseringen.

  Det finnes også forskjell på store og små genetiske modifikasjoner, f.eks genetisk modifisering av bomull’s planter for å produsere 50% mer bomull eller å genmodifisere ris til å inneholde vitamin A. Dette er humanitært i forhold til å skape forverret livskvalitet hos dyr. Dette forutsetter at man fullstendig kjenner til genetikken.

  Det er tydelig at Norges stat ikke har helt peiling på GMO og hvilke fordeler man kan dra nytte av uten å skade dyreverden.

 • Øivind Bergh

  Genmodifiserte organismer er genmanipulert, eller etterkommere av genmanipulerte organismer. Andre, som Belgisk Blå – eller Norsk rødt fe – eller en rasehund – er avlet. Rett og slett avlet.

 • Nikolai Hoftun

  Dyreplageri som bare f*en.
  Hvorfor kan ikke folk kjøpe kjøtt fra frittgående (normale) dyr? Det er stor etterspørsel etter kjøtt fra frittgående dyr, men Norge er elendig på dette.
  Økologisk kjøtt er f.eks. fra frittgående dyr…Skulle ikke Norge ha satt et mål for økologisk produksjon, som de aldri kan nå, fordi de driter i dyrevelferd?

 • Sturla Molden

  Nesten halvparten av norsk kvit sau (NKS) kan ikke føde normalt og må ha fødselshjelp (inkl. mange keisersnitt). Den er på god veg til å bli sauens svar på belgisk blå.

  Storferasen norsk rødt fe (NRF) melker nesten ett tonn i måneden, og storferasen Holstein melker over ett tonn i måneden. En slik melkeproduksjon er helt ufysiologisk i forhold til kalvens behov, og en forferdelig belastning på kua.

  Vi driver også å inseminerer melkekuer med sæd fra større kjøttfeokser, selv om det ofte blir planlagte keisersnitt.

  Slaktekyllingen Ross 308 når voksen størrelse på 31 dager, ville høner bruker et år på å vokse like mye. Ross 308 vokser så fort at mange kollapser fordi koppen klarer ikke å bære sin egen vekt.

  Belgisk blå er ikke mer uetisk enn mye vi driver med i norsk landbruk. Jeg vil påstå at fra et dyrevernsperspektiv er Ross 308 mange ganger verre enn belgisk blå, og NKS og NRF er hakk i hæl på belgisk blå på hver sin måte.

 • Aksiomet

  Avl ER genmodifisering. Fjols.

 • Bjarte Johansen

  Unaturlig utvelgelse er jo genmodifisering det også. Det er jo akkurat genene vi ønsker å filtrere ved å bedrive avl på denne måten. Å kalle det genmanipulering om det er gjort i en lab og ikke i et fjøs er bare tøv.

 • Ivar Tronsmo

  Lurer på hva de som stemmer min ytring ned egentlig mener. Er det overhodet mulig å være uenig i at det er mulig å skape groteske misfostre både i laboratoriet og gjennom seleksjon?

 • BurreBarsk

  Poster på Facebook må man ikke ta for god fisk. Ser det samme for Canada goose jakkene

 • Guri

  Hei Sturla,

  AT halvparten av NKS ikkje kan lamme normalt er ein alvorleg påstand, som eg ikkje har høyrt før, og som eg heller ikkje kunne finne dokumentasjon på ved å søke på google. Om du har kjelder på denne påstanden hadde det vore fint om du kan dele dei med oss andre. :)

  Når det gjeld NRF stemmer det ikkje at keisersnitt er vanleg. Det inneber stor risiko for dyret, er økonomisk ulønnsomt og lite praktisk i eit lausdriftsfjøs. Vis gjerne til kjelder som seier noko anna.

  Inseminering av NRF med kjøttfe førekjem, men er ikkje nødvendigvis problematisk. Om inseminasjon med kjøttfe er problematisk kjem an på om det fører til at fødselsvekta på kalven er vesentleg høgare enn ved ein «vanleg» NRF-kalv.
  Geno skriv: «Generelt
  bør kjøttfe ikke brukes på kviger. Dette gir for mye kalvingsvansker.
  Det er spesielt de «tunge rasene» (Simmental, Limousine og Charolais)
  som gir problemer, men også de «lette rasene» (Aberdeen Angus og
  Hereford) gir mer kalvingsvansker enn bruk av NRF. Ut over dette er det
  verdt å merke seg at de tunge rasene gir forlenget drektighetstid. Dette
  gjelder i særlig grad for Limousine, som gir nesten 9 dager lenger
  drektighetstid enn rein NRF. For de to andre rasene er forlengelsen
  omtrent 4 dager. Disse forhold må det tas hensyn til ved
  forberedelsesfôring av kua fram mot kalving. Dette for å unngå for store
  kalver og dermed redusere eventuelle kalvingsvansker.»
  Med andre ord stemmer det heller ikkje at det er vanleg å inseminere kviger med kjøttfe. At du «til og med sett dette gjort på små kviger», seier ingen ting om kor vanleg denne praksisen er, på same måte som det at eg kun har sett eit tilfelle av keisersnitt på ku av fleire hundre kalvingar heller ikkje seier noko om kor høg forekosmten av keisersnitt på ku er. For å ha ein sakleg diskusjon er det viktig å kome med dokumenterbare tal og påstandar og å vise til kjelder. Dette gjeld også når me diskuterar avl og/eller landbruk. :)

  At du dreg inn Holstein i ein kommentar om norsk landbruk er berre uredeleg, all den tid denne rasen er svært lite utbreidd i Norge.

  Engelsk wikipedia om NRF, inkl utbreiing i Norge: http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Red

  Geno om bruksdyrkryssing: http://www.geno.no/no/Forsiden/NRF/Bruksdyrkryssing/

 • Børre

  Det er litt morsomt at Nettavisen på forsiden sin har din bloggpost ved siden av denne artikkelen om en ny «Superfood»: http://www.side2.no/helse/article3738456.ece

  Jeg har ikke giddet å sjekke opp innholdet i artikkelen, så det kan jeg være jeg tar feil på magefølelsen, men det lukter oppblåst svada med dårlig dokumentasjon lang vei. Slakt meg gjerne hvis jeg tar feil.

 • taranaak

  Ved GMO kan man ta gen fra en art og over i en annen. Dette kan være arter som ikke kan få avkom. For eksempel et grantre og en ku. Avl kan kun nyttes dersom individene er av samme art. Det er stor forskjell på disse to «genmanipuleringene»

 • Slartibart

  Avl og genmodifisering er _ikke_ det samme. Var det så vanskelig å forstå?

 • Slartibart

  Nei, en modifiserer ikke gener. Det er det naturen selv som gjør. Avl er kunstig seleksjon av gener, absolutt ingenting ingenting er «modifisert».

  Og er det virkelig så vanskelig å slå opp i ordboka istednefor å se ut som et fjols selv?

 • Slartibart

  Hvordan modifiserer en genene ved avl?

 • Linda Steen-Brungot

  God debattskikk, flott bidrag :-(
  Moderne avl foregår nok på en annen måte enn tidligere.

 • JaBi

  Grei avvisning av påstanden om at belgisk blå er genmodifisert. Jeg tror imidlertid innlegget hadde stått seg bedre om du hadde skrevet kort om definisjonen av genmodifisering, slik at enkelte av kommentatorene hadde sluppet å tulle seg ut på viddene med sine helt egenkonstruerte definisjoner av begrepet.

 • Bjarte Johansen

  det er jo det en gjør ved selektiv arv. hva trodde du endra seg fra generasjon til generasjon annet enn genene ?

 • Bjarte Johansen

  man velger individer med ønskelige trekk i håp om at de gode genene fra disse skal bli videreført i neste generasjon = genmodifisering i forhold til naturlig avl

 • Linda Steen-Brungot

  Troll: Stå frem med fullt navn om du skal holde på slik.

 • Linda Steen-Brungot

  Takk for svar!
  Bakgrunnen for spørsmålet var nettopp at disse uttrykkene/ definisjonene ser ut til å bli brukt veldig forskjellig, avhengig av hvem man spør.
  Avl er iforøvrig i stor grad basert på mutasjoner, som i «naturlig genmodifisering». Bioteknologi består i å ta kontroll over disse prosessene. Debatten rundt GMO går vel ofte på at folk er redd for at man ved å gå lenger enn det naturen setter grenser for, ødelegger den. Vi er nå i stand til ikke bare å designe skapninger som mest sannsynlig ikke ville fremkomme gjennom naturens egen genmodifisering; vi er også i stand til å holde liv i skapninger som ikke selv er i stand til å opprettholde livet. Det skjønner jeg at folk er skeptisk til, men deler ikke hysteriet.

 • Slartibart

  Selv om du kaller det «moderne avl» er det fremdeles ikke genmodifisering. Genmodifisering er et veldig klart og veldefinert utrykk som ikke er det samme som avl.

 • Slartibart

  Fordi du ønsker å gå til personangrep istedenfor å dementere argumentene mine?

 • Slartibart

  Selektiv arv er fremdeles ikke modifisering. Det er naturen som står for modifiseringen, vi som velger hvilke modifiseringer vi ønsker å beholde.

  Men hva er egentlig poenget med å kalle dette for noe det ikke er?

 • Bjarte Johansen

  tøv

 • Slartibart

  Gidder du utdype det?

 • Bjarte Johansen

  når en aktivt gjør noe for å modifisere gener så burde det være åpenbart

 • trondmm

  Poenget er vel heller at det er fullstendig irrelevant.

 • Slartibart

  Og hva er det de gjør aktivt for å modfisere genene?

 • trondmm

  Hint: Hvis du er motstander av GMO, bør du ikke fortsette å argumentere for at selektiv arv i praksis er det samme som GMO. Selektiv arv/kunstig seleksjon er basis for all domestisering av både planter og dyr, og uten dette ville ikke menneskeheten tatt skrittet fra jeger/samler-samfunnet over til jordbruk/husdyrhold.

 • Bjarte Johansen

  gå et annet sted å troll er du snill

 • Slartibart

  Så jeg er troll siden jeg er saklig og forventer at du faktisk kan argumentere for dine synspunkter? Jaha ja, den var ny.

 • Slartibart

  Når det er naturlige mutasjoner omtales de ikke som «naturlig genmodifisering», de omtales bare som mutasjoner.

 • Jan Gilbert Vehusheia

  Spennende blir det først når den samme mutasjonen innføres/inntreffer hos mennesker – og de berørte individene stiller i OL i vektløfting, sleggekast, bryting etc..

  Individene vil utvilsomt tilhøre arten menneske – kan få forplantningsdyktige barn med andre mennesker.

  Alt vi holder kjært om å ikke diskriminere mennesker med litt andre gener enn oss selv vil bli utfordret. Å stenge disse individene ute fra konkurranser vil åpne for uendelige grenseoppganger. Stenge ute Etiopiere fordi de har et godt genemateriale for løping. Så nettopp at Mäntyranta var født med doping nivå på sitt EPO osv…

 • Øivind Bergh

  «Genmanipulering» innebærer at genene er endret ad kunstig vei. Alle husdyr vi har er avlet fram, storfe, gris, hund – dette er selektiv avl. Genmodifiserte orgamismer er har fått sitt arvemateriale endret, eller er etterkommere av slike. Det er noe annet.

 • Øivind Bergh

  Semantikk er faktisk viktig. Vi kan godt debattere det etiske ved Belgisk Blå, eller ved en del av de katte- og hunderraser vi holder oss med. Noen av dem er faktisk ganske fæle. Men dette er resultater av avl.

  Genmodifiserte organismer (GMO) er rett og slett noe annet. Det kan vi også diskutere. Men det blir to forskjellige debatter.

 • trondmm

  Hva mener du konsekvensen av dette bør være? Fritt frem for aller former av GMO, eller full boikott av alle varer produsert av dyr/planter som har vært utsatt for unaturlig utvelgelse?
  (det er lov med mellomting også, så du må gjerne utdype)

 • Bjarte Johansen

  det er modifisering, det er bare måten og nøyaktigheten de modifiseres ved som er annerledes enn i en lab

 • Linda Steen-Brungot

  Nå bare tuller du. Konsekvent.. Uff..

 • Bjarte Johansen

  har ingen problemer med genmodifisert mat, bare ved at noen nekter å kalle en spade for en spade. naturen selv har jo selektiv utvelgelse men det er klart det er annerledes når det gjelder mat/kvalitet/kvantitet og ikke overlevelse.

  vi burde klare å holde oss for god til å avle frem individer som har store plager pga våre inngripen

 • Spelaren

  Nei, det er nokså riktig. Nettavisen linker til Daily Mail (vitenskapsbladet over alle vitenskapsblad) som tuter om hvor fantastisk disse bærene er. Forskningsrapporten selv skriver vel noe sånt som at det «kan ha positive helseeffekter på folk» – merk «kan».

  Antioksidanter er det jo i mange bærtyper.

 • Kenneth Lien

  Jeg blir alltid smått dårlig når jeg ser dette stakkars dyret. Det er definitvt en dyrevernssak, og ikke en sak angående trygg matproduksjon.

 • Bjarte Johansen

  jeg har svart, vennligst slutt eller gå og plag noen andre

 • Derullandei

  Nei, det er ikke det man gjør ved selektiv avl. Man velger (selekterer). Det ligger i navnet.

  Å selektere er ikke det samme som å modifisere. Slå opp ordene i ordboka eller på google hvis du vil.

  Men når Slartibartfast etter en lengre ordveksling fortsatt ikke har klart å forklare dette til deg, så er det vel ikke noe særlig håp om at jeg skal klare det på ett eller to innlegg heller.

 • Derullandei

  Ved å argumentere for at alt liv på jorden er genmodifisert, utvanner du begrepet «genmodifisert» til homøopatiske nivåer. Jeg aner ikke om det er intensjonen din eller ikke.

  Hvis det er det, er det ikke vits å kaste bort tid på deg.

  Hvis det ikke er det, så trenger du å gå på biblioteket en tur, sette deg ned og holde kjeft, og lese litt om det temaet du nå blotter din uvitenhet om.

 • Derullandei

  Ja, i fremtiden vil sikkert sportssendingene flomme over av kyborg-mutanter. Heldigvis for meg er jeg ikke interessert i sport.

 • Jan Gilbert Vehusheia

  Kyborger er noe annet – vi har allerede Pistorius
  Her snakke vi om gener – medfødte – videreførbare – politisk ukorrekt å diskriminere.

 • Ivar Tronsmo

  Genmodifikasjoner kan oppstå ved selektiv avl eller i laboratorier – begge deler kan skape groteske misfoster. Forskjellen er altså ikke stor. Belgisk Blå kan skapes i et laboratorium ved å endre genene eller ved å avle videre på en naturlig oppstått genfeil.